Projekt beeB provodi se uz potporu programa Europske unije Erasmus+. Erasmus+ program je EU-a kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. Njegov proračun od 14,7 milijardi eura omogućit će studiranje, osposobljavanje i stjecanje iskustva u inozemstvu za više od 4 milijuna Europljana.

U predviđenom trajanju do 2020. godine, Erasmus+ ne pruža mogućnosti samo studentima. U njemu je objedinjeno sedam prethodnih programa te se prilike nude različitim pojedincima i organizacijama.

Cilj je programa Erasmus+ doprinijeti strategiji Europa 2020. za rast, radna mjesta, socijalnu jednakost i uključenost, kao i ciljevima ET2020., strateškog okvira EU-a za obrazovanje i osposobljavanje.

Programom se nastoji promicati i održivi razvoj partnera programa u području visokog obrazovanja te doprinijeti postizanju ciljeva strategije EU-a za mlade.