“beeB” prosjektet støttes av Erasmus+ programmet til EU. Erasmus+ er et EU program som støtter utdannelse, kurs, ungdom og sport i Europa. Budsjettet på 14,7 milliarder euro gjør at over 4 millioner europeere kan studere, gå kurs, og få erfaringer i utlandet.

Erasmus+ gir ikke bare muligheter til studenter. En sammenslåing av syv ulike programmer gir muligheter til et  bredt utvalg individer og organisasjoner.

Målsetningen til Erasmus+ er å bidra til Europa 2020 strategien for vekst, arbeid, sosial likhet og inkludering, så vel som ET2020 sitt mål om et strategisk rammeverk for utdannelse og kurs.

Erasmus + har også som målsetning å fremme bærekraftig utvikling hos sine partnere på områdene høyere utdannelse, og bidra til å oppnå målene i EUs ungdomsstrategi.