Viseu (Portugal). 22-23. november 2019

Det første møtet i beeB prosjektet ble avholdt i Viseu (Portugal) og ble organisert av Viseu Polytekniske institutt, som også er prosjektleder.

Alle de 6 prosjektkpartnerne var samlet for første gang og oppgavene i prosjektet ble organisert. Oppgaver og ansvar mellom de ulike partnerne ble definert, og prosjektlogo ble bestemt. Det var enighet om å starte med å utdype hva som skal være innholdet i kurspensum for et nettbasert kurs om økologisk- og god birøkt. I tillegg vil det lanseres en nettside for prosjektet.

Det første møtet ble holdt samtidig med en nasjonal birøktkonferanse i Portugal, og prosjektdeltagerne deltok også på denne begivenheten.