Det er 6 land som deltar: Portugal, Spania, Italia, Kroatia, Estland og Norge.

Viseu Polytekniske Institutt, Portugal

Viseu Polytekniske Institutt (PV) er lokalisert i Viseu, en by midt i Portugal. Fire av intituttets fem skoler er i Viseu: utdanning, helse, landbruk, teknologi og ledelse.  Den femte skolen er lokalisert i byen Lamego: teknologi og ledelse.

På instituttets fem skoler er det totalt 5 000 studenter som studerer innenfor 81 programmer: bachelor og master, så vel som etterutdanning og teknisk-profesjonelle treningsprogrammer (EQF nivå 5). Forskningen er organisert i fire forskningsenheter: to forskningssentre (CI&DETS: Forskningssenter for innovasjon og utdannelse og CISeD: Forskningssenter for digitale tjenester) og to lokale forlengere til det nasjonale forskningssenteret (Forskningsenhet på helse: Sykepleie (UICISA: E), Sykepleieskolen i Coimbra, og CERNAS: Forskningssenteret for naturressurser, miljø og samfunn). Instututtet har samarbeid internasjonalt, nasjonalt og internt på de ulike områdene.

Instituttet er karakterisert ved å ha høye ambisjoner både når det gjelder forskning og utdanning. Instituttet har en felles pedagogisk tilnærming som verdsetter aktiv læring i samspill med praktisk erfaring i samarbeid med lokale og regionale interessenter, bedrifter, skoler og samfunn forøvrig.

Landbruksskolen har ekspertise på hele matsektoren, fra produksjon til transformasjon og kommersialisering, fremme god landbrukspraksis, rene og miljøvennlige teknologier, effektive transformasjonsprosesser og fremming av matkvalitet.

Skolen har sin egen gård (Quinta da Alagoa), hvor det dyrkes grønnsaker, frukt, oliven og olje, vin og honning. Det holdes også dyr her. I tillegg til gården, har landbruksskolen flere laboratorier som brukes til ulike ting og som støtter alle lærings- og forskningsaktivitetene.

Landbruksskolen har hatt en nøkkelrolle i tidligere suksessrike Leonardo prosjekter som COMPASS, PARTiREC, LEO-Transfer Innovation ECONEWFARMERS, og har mye erfaring i å administrere forskningsprosjekter og arbeidsgrupper, særlig internasjonalt.

Universitetet for livsvitenskap, Estland

Universitetet for livsvitenskap i Estland er et offentlig universitet etablert i 1951. Det er et senter innen forskning og utvikling på områdene landbruk, skogbruk, dyr, veterinærutdannelse, bygdeliv og økonomi, mat og miljøvennlige teknologier i Estland.

I henhold til rangering gjort av QS World University i 2016, var universitetet for livsvitenskap i Estland rangert på 51 plass blant 100 universiteter i verden på området landbruk og skogbruk. Universitetet er også av de 1 % mest siterte forskningsstedene i verden.

I dag foregår opplæring og forskning på fem institutter og en høyskole:

 • Institutt for landbruk og miljø.
 • Institutt for veterinærmedisin og dyrevitenskap.
 • Institutt for skogbruk og bygdeteknikk.
 • Institutt for teknologi.
 • Institutt for økonomi og samfunnsfag.
 • Tartu teknologiske høyskole.

Det er ca. 2 700 studenter registrert på universitetet, 9 % er internasjonale studenter. I tillegg mottar universitetet ca. 130 utvekslingsstudenter hvert år. Universitetet har 983 ansatte, av disse har 443 akademisk bakgrunn.

Norges Birøkterlag, Norge

Norges Birøkterlag ble stiftet i 1884 og er en organisasjon som arbeider for bedre vilkår for birøkterne i Norge. Norges Birøkterlag har 4 200 medlemmer organisert i mer enn 100 lokallag.

Kjerneaktivitetene til Norges Birøkterlag er:

 • Organisere et nasjonalt avlsprogram for honningbier i Norge.
 • Produsere medlemsbladet Birøkteren, 10 blader/år.
 • Utvikle nye kurs innenfor ulike områder av birøkten.
 • Kurse forelesere/lærere som holder kurs i birøkt.
 • Lede RTD prosjekter som støttes av norsk forskningsråd, EU og andre.
 • Informere allmenheten om den viktige jobben honningbier og andre pollinerende insekter gjør for å pollinere avlinger og ville planter.
 • Arbeide for bedre vilkår for birøkterne i Norge gjennom forhandlinger med statlige organer.
 • Gi råd til birøkterne.

Som et resultat av vår rådgivningstjeneste, er Norge kanskje det eneste landet i verden hvor behandling mot midden Varroa destructor kun skjer med organiske syrer.

Strategi og Organisasjon, S.A, Spania

Konsulentfirmaet Strategi og organisasjon, SA ble etablert i 1993. Firmaet har spesialisert seg innenfor konsulentvirksomhet og kurs, både ovenfor offentlige og private foretak.

I løpet av disse årene har mer enn 40 fagfolk med utbredt erfaring fra ledende firmaer, svart på hva som er klientene sine behov, ut fra forståelsen av at “deres fremtid er vår fremtid”.

Organisasjonen arbeider sammen med offentlige og private foretak for å utvikle nødvendige løsninger som tilfredsstiller kundens behov. Kjerneområdene er:

 • Strategisk planlegging;
 • Offentlige fond og prosjektledelse støttet av EU;
 • Økonomisk vekst og arbeid;
 • Menneskelige ressurser og utvikling av organisasjoner
 • Rekrutteringstjenester;
 • Rapporter og observasjoner;
 • ICT løsninger;
 • Innovasjon og miljøprosjekter;
 • Internasjonalisering;
 • Kommunikasjon og markedsføring;
 • Profesjonelle kurstjenester.

Strategi og organisasjon, SA har enorm erfaring i å utvikle og lede prosjekter finansiert av EU midler. Firmaet har bidratt i mer enn 35 prosjekter i løpet av de siste 5 år, alt fra administrative og økonomiske problemstillinger til formidling og kommunikasjon. Firmaet har fått viktig erfaring de siste årene fra flere ulike områder som maritim bioteknologi, helse, miljø og landbruk, hovedsakelig gjennom deltagelse og ledelse av samarbeidsprosjekter finansiert av ERDF.

Cilento Bio-distrikt, Italia

Cilento Bio-distrikt ble etablert i 2004 og representerer det første bio-distriktet i Europa: et område som drives i henhold til økologiske prinsipper og metoder. Området blir en spydspiss i bærekraftig utvikling, med aktiv deltagelse fra ulike aktører i området.

I dag er det allerede opprettet 30 Bio-distrikter i Italia og 25 andre er under utvikling. Distriktene er i 132 kommuner, omfatter 600 000 innbyggere og ca. 1 300 bedrifter.

Cilento Bio-distrikt er et aktivt medlem av IN.N.E.R. nettverket, som støttet opprettelsen av Bio-distriktene (eller øko-regioner) i Frankrike, Østerike, Sveits, Portugal, Spania og andre Middelhavsområder.

Bio-distriktets tilnærming går ut på å stimulere til dialog mellom “grasrota”, myndigheter, internasjonale organisasjoner og privat sektor, for sammen å skape en bedre utvikling og bidra til å svare på EUs hovedutfordring globalt: å sikre mat og ernæring. Bio-distriktet har også som mål å svare på internasjonale klimaavtaler og EUs politiske prioriteringer på vekst, sikkerhet og økonomi, en mer demokratisk union og økonomi.

Siden 2017 har Cilento Bio-distriktet blitt anerkjent for å drive “best praksis” av “FAO Agroecology Knowledge Hub”.

Tera Tehnopolis Ltd, Kroatia

TERA Tehnopolis er et fellesforetak som består av Josip Juraj Strossmayer universitetet i Osijek, Osijek by og Osijek-Baranja fylke, med 8 ansatte. TERA ekspertene bistår entreprenører med å praktisere kunnskap og ferdigheter for en effektiv ledelse, og de gir insentiver til potensielle entreprenører til å starte egne bedrifter. Foretaket tilbyr tjenester innen rådgivning og utdannelse (konferanser, kurs, workshops, seminarer), og lager prototyper og modeller ved hjelp av 3-D teknologi. Foretaket kan også tilby rom i TERA forretningsinkubatoren for virksomheter som realiserer prosjekter basert på kunnskap og teknologi.

TERA har siden 2003 bygd opp erfaring med å støtte akademiske prosjekter og studenters forretningsplaner siden 2005. TERA Tehnopolis har også en studentinkubator hvor studenter har muligheten til å utvikle sine ideer.

TERA har utbredt erfaring i å lede og fremme aktiviteter innen teknologi, entreprenørskap og IP seminarer, workshop’er, utstillinger og messer. Disse arrangementene er vanligvis nært knyttet til prosjekter og spesifikke interesseområder. Workshoper der man skriver forretningsplaner, utvikler forretningssamarbeid og IP beskyttelse gjennomføres vanligvis i tilknytning til TERA sine egne veiledninger, brosjyrer og kursmateriale.

TERA har mye erfaring i å utvikle og implementere prosjekter innen landbruket. TERA-teamet har implementert to forskningsprosjekter hvor birøkt var et viktig element. I tillegg har TERA støttet flere birøkt-prosjekter hvor forskningsresultatene fikk patent og ble kommersialisert (propolis og birøktutstyr).