Projekti partneriteks on 6 riiki: Portugal, Hispaania, Itaalia, Horvaatia, Eesti ja Norra.

Viseu Polütehniline Instituut. Portugal

Viseu Polütehniline Instituut (IPV) on 5 asutusest koosnev avalik kõrgkool, milles töötab kokku 400 õpetajat ja õpilasi on ca 6500. Viseu Polütehniline Instituut pakub kõrgharidust mitmetes eluvaldkondades (õpetajate koolitamine, meedia, kultuur, sport, multimeedia, inseneriõpe, turundus, turism, põllumajandusteadused ja õendus), mida nad toetavad läbi erinevate tegevuste mitmete projektide kaudu.

Põllumajanduskoolis õpetetakse konkreetsemalt kogu toidusektoris toimuvat, ehk siis alates toidu tootmisest kuni selle turustamiseni läbi keskkonnasõbralike tehnoloogiate.

Koolil on ka enda farm (Quinta da Alagoa), kus tegeletakse juur- ja puuviljade, oliivide ja loomade kasvatusega ning lisaks toodetakse õli, veini ja mett. Põllumajanduskool on varustatud ka erinevate laboratooriumitega, mis toetavad põllumajanduslikku õpet ja teadustööd.

Põllumajanduskool on olnud ka peamiseks partneriks varasemates “Leonardo” projektides nagu näiteks “COMPASS; PARTiREC; LEO-Transfer ECONEWFARMERS”. Põllumajanduskoolil on suur kogemuste pagas  (rahvusvaheliste) teadusprojektidega töötamisel.

Eesti Maaülikool (Estonian University of Life Sciences). Eesti

Eesti Maaülikool (EMÜ) on kõrgkool, mis rajati 1951. aastal. EMÜ on juhtivaks ülikooliks Eestis põllumajanduse, metsanduse, veterinaaria, maamajanduse ja keskkonnasõbralike tehnoloogiate valdkonnas.

Vastavalt QS Maailma Ülikoolide edetabelile (2016), kuulub Eesti Maaülikool 100 parima ülikooli hulka põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas (51-100). Maailma tasemel kuulub EMÜ 1% enim viidatud teadusasutuse hulka.

Eesti Maaülikool koosneb viiest instituudist ja ühest kolledžist:

 • Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.
 • Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.
 • Metsandus- ja maaehitusinstituut.
 • Tehnikainstituut.
 • Majandus- ja sotsiaalinstituut.
 • Tartu Tehnikakolledž.

Ülikoolis õpib umbes 2700 tudengit, kellest 9% on rahvusvahelised üliõpilased. Lisaks õpib EMÜ-s igal aastal umbes 130 vahetusüliõpilast erinevatest riikidest. Maaülikoolis töötab 983 inimest.

Norra Mesinike Liit. Norra

Norra Mesinike Liit (NBA) asutati 1884. aastal eesmärgiga koondada mesinikud ühtsesse organisatsiooni. Norra Mesinike Liidul on 4200 liiget, kes on jaotunud rohkem kui 100 erinevasse piirkonda

NBA põhiliste tegevuste hulka kuuluvad:

 • Organiseerida üleriigilist mesilaste aretustööd.
 • Mesindusajakirja tegemine mesinikele (10 numbrit aastas).
 • Uute mesinduskursuste tegemine ja läbiviimine.
 • Lektorite/õpetajate koolitamine.
 • RTD projektide läbiviimine Norra Teadusagentuuri ja Euroopa Liidu toel.
 • Ühiskonna harimine mesilaste kui oluliste tolmeldajate teemadel.
 • Norra mesinikele paremate tingimuste välja kauplemine valitsuse tasandil.
 • Mesinike nõustamine.

Teavitustöö tulemusel on Norra ilmselt ainus riik, kus varroalesta tõrjeks võib kasutada vaid orgaanilisi ühendeid (st. kemikaalide kasutamine lesta tõrjes on keelatud).

“Strateegia ja organiseerimise” ettevõte. Hispaania

Stareteegia ja organiseerimine, S.A.“ (EOSA) on konsultatsiooniga tegelev ettevõte, mis on loodud 1993. aastal ja mille põhifookus on nii avalikule- kui ka erasektorile suunatud konsulteerimine ja nõustamine.

Tegutsemisaastate jooksul selle ettevõtte enam kui 40 professionaali nõustanud edukalt oma kliente.

Ettevõte pakub nii avalikule- kui ka erasektorile efektiivseid lahendusi vastavalt kliendi soovidele.

Ettevõtte põhitegevuste tuumiku moodustavad:

 • Strateegiline planeerimine;
 • Riiklikud fondid ja EU toetatud juhtimine;
 • Majanduse edendamine ja tööhõive suurendamine;
 • Inimressursid ja organisatsiooni areng;
 • Värbamisteenused;
 • Aruanded ja vaatlused;
 • ICT lahendused;
 • IInnovatsioon ja keskkonnaalased projektid;
 • Rahvusvahelistumine;
 • Kommunikatsioon ja turustamine;
 • Professionaalse koolituse teenused.

EOSA-l on suur kogemus Euroopa Liidu rahastatud projektidega (35 projekti viimase 5 aasta jooksul), mille fookus oli administratiivsete ja majanduslike küsimuste lahendamisel ja vastuste levitamisel. See on andnud organisatsioonile olulise kogemuste pagasi, mis aitab leida lahendusi erinevates valdkondades (mereline biotehnoloogia, tervis, keskkond, põllumajandus) tekkinud küsimustele.

Cilento mahe-piirkond. Itaalia

Cilento mahe-piirkond loodi 2004. aastal ja see oli esimene mahedatel ja integreeritud printsiipidel majandatav laiem piirkond Euroopas, millest võtavad osa mitmesugused osapooled. Antud piirkonnas toodetakse ja tarbitakse vaid mahekaupa, millest on saanud säästliku arengu üks alustalasid.

Käesoleval ajal on selliseid mahepiirkondi Itaalias loodud 30 ning 25 piirkonda on hetkel loomisel. Need piirkonnad asetsevad 132 omavalitsuses, milles elab ca 600 000 elanikku ja on koduks 1300 ettevõttele.

Cilento mahepiirkond on aktiivne liige IN.N.E.R. võrgustikus, mille eesmärgiks on toetada mahepiirkondade loomist Prantsusmaale, Austriasse, Šveitsi, Portugali, Hispaaniasse ja teistessegi riikidesse.

Mahepiirkondade loomisega püütakse tekitada dialoogi ühiskonna, valitsuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja erasektori vahel, et ühiselt leida vastus globaalsetele toidujulgeolekut puudutavatele küsimustele. Lisaks on antud võrgustiku eesmärgiks Euroopa Liidu arengut puudutavatele küsimustele (kasv, turvalisus, konkureeriv majandus, dempkraatlikum Euroopa Liit ja ringmajandus) lahenduste leidmine. Mahepiirkonnad on kooskõlas ka ÜRO arengukavaga aastaks 2030.

Alates 2017. aastast on FAO Agroökoloogiliste Teadmiste Keskus Cilento mahepiirkonda tunnustanud kui oma eesmärkide parimat elluviijat.

Ettevõte Tera Tehnopolis. Horvaatia

TERA Tehnopolis on ühisettevõte, kus on koondunud Josip Juraj Strossmayer´i Osjiek´i Ülikool, Osjieki linn, Osijek-Baranja maakond ja 8 töötajat. TERA eksperdid aitavad ettevõtjatel luua efektiivseid majandamiskavasid ja lisaks abistavad potentsiaalseid ettevõtjaid ettevõtete loomisel. Keskus pakub ärinõustamise ja majandusalase hariduse andmise teenust (konverentsid, kursused, töötoad ja seminarid). Lisaks tutvustatakse intellektuaalse omandi kaitse õigusi, mudelite ja prototüüpide loomist 3-D printeri abil ning pakutakse võimalust rentida TERA äriinkubaatoris büroopindu.

TERA toetab akadeemilisi äriprojekte alates 2003-ndast aastast ja tudengite loodud äriprojekte 2005-ndast aastast. TERA Tehnopolis abistab ka tudengeid nende äriideede loomisel.
TERA-l on laialdane kogemus erinevate hariduslike ja teiste (tehnoloogia, ettevõtlus, IP seminarid, töötoad, näitused, laadad) ürituste reklaamimisel. Reeglina on need üritused tihedalt seotud projektide ja konkreetsete eelmainitud huvivaldkondadega. Töötubades harjutatakse äriplaanide kirjutamist, ärieesmärkidel läbirääkimisi ja intellektuaalse omandi kaitset, mille kohta leidub ka materjale TERA koostatud ja kohandatud brožüüride jt infokandjate näol.

TERA-l on märkimisväärne kogemus põllumajandusega seotud projektide ettevalmistamisel ja nende rakendamisel. TERA töögrupp on tegelenud kahe projektiga, kus mesindus oli oluliseks elemendiks. Lisaks on TERA toetanud erinevaid mesindusega seotud iduettevõtteid, mille tulemusena on patenteeritud mitu toodet.