Projekt beeB põhineb intellektuaalsete väljundite arendamisel, töötajate ja mesinike koolitusüritustel ning tehnikutele, mesinikele ja üldsusele pühendatud kordusüritustel. 

BeeB projekti raames on toimunud 6 levitusüritust:

0101

Ökopiirkondade mahe- ja head mesindustavad

📆 Itaalia, 5. veebruar 2021

Ökopiirkonna raames korraldati mitmekordistav üritus Vahemere lõunapiirkonna kontekstis (koos spetsiifiliste mesindustavade, probleemide ja piirangutega), eesmärgiga kaasata mesinikke, mesindustehnikuid, põllumehi, ühinguid ja avalikke teenuseid.

Selle ürituse eesmärk on levitada projekti ja selle eesmärke ning edendada arutelu heade mesindus- ja mahetavade üle, hinnata sektori eesmärke ja vajadusi, pöörates erilist tähelepanu projekti sihtrühmale: peremesinikud ja naismesinikud. Osa projektiettepanekuid ja materjale testiti ja levitati. Tulemuste süvendamiseks kaasati välitegevused.

0202

Mesinduse innovatsiooniteede kavandamine

📆 Norra, september 2020

Selle mitmekordistava ürituse korraldas Norra Mesinike Ühing Põhja-Euroopa riigi kontekstis (koos spetsiifiliste mesindustavade, probleemide ja piirangutega). Sellesse kaasati mesinikke, mesindustehnikuid, põllumehi, ühinguid ja avalikke teenuseid, et levitada projekti ja selle eesmärke ning edendada arutelu ökoloogiliste ja heade mesindustavade üle, samuti hinnata sektori eesmärke ja vajadusi, pöörates erilist tähelepanu sellele. projekti sihtrühmaks: peremesinikud ja naised.

Oluliseks teemaks oli Norras kahe levinuima tõu põhjamaa musta mesilase ja lihamesilase aretusprogramm. Osa projektiettepanekuid ja materjale testiti ka ja neid levitatakse.

0303

Sildade ehitamine kodanike ja mesinike vahele, et kaitsta mesilasi

📆 Horvaatia, 21. veebruar 2022

See on Horvaatias korraldatav mitmekordistav üritus, mis keskendub konkreetsetele mesindustavadele, probleemidele ja piirangutele ning mille eesmärk on kaasata mesinikke, mesindustehnikuid, ühendusi, kodanikuühiskonna organisatsioone ja kodanikke.

See üritus on aidanud levitada projekti ja selle eesmärke ning luua sildu kodanike ja mesinike vahel, et kaitsta mesilasi.

0404

Mesilased ja tolmeldajad – paremad tavad, parem keskkond, parem tervis

📆 Eesti, 18. märts 2022

Eestis korraldatav, niiskes mandrikliima vööndis, suure laiuskraadiga ja Läänemere lähedusest mõjutatud (koos spetsiifiliste mesindustavade, probleemide ja piirangutega) üritus, mille eesmärk on kaasata mesinikke, mesindustehnikuid, teadlasi, ühinguid. ja avalikke teenuseid, et levitada projekte ja nende eesmärke ning edendada arutelu mesilaste tervise ja toitumise küsimuste üle.

Osa projektiettepanekutest ja materjalidest testitakse ja levitatakse. Tulemuste süvendamiseks püütakse kaasata välitegevusi.

0606

beeB – mesindussildade edendamine uuendusliku ja osaluskoolituse kaudu

📆 Portugal, 20.–30. august 20022

Mitmekordistav üritus – lõppkonverents korraldati Viseus (Portugal), sisemaa piirkonnas, kus peremesindus on kõige levinum reaalsus ning kus osalesid 3 Portugali ökopiirkonda ja Barroso SIPAM.

Mitmekordne üritus on suunatud mesinikele, mesindustehnikutele, ühendustele, avalik-õiguslikele teenistustele, õpetajatele ja teadlastele, kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja kodanikele ning poliitikakujundajatele (põllumajandus-, haridus- ja kohalikust sektorist), et levitada projekti ja selle eesmärke. eesmärgid ja suurendada kõigi tulemuste võimalikku mõju.

0505

Idee mesinduskoolituseks uuenduste ja teadmistega

📆Hispaania, 30. ja 31. august 2022

Natura 2000 raames korraldatud üritus Galicias (Hispaania). See on suunatud mesinikele, mesindustehnikutele, põllumeestele, ühingutele ja avalikele teenustele, levitab projekti tulemusi ning edendab arutelu ökoloogiliste ja heade mesindustavade üle ning sektori eesmärkide ja vajaduste hindamist, pöörates erilist tähelepanu eesmärgile. projekti rühm: peremesinikud ja naised.

Erilist rõhku pandi looduskaitse- ja keskkonnaküsimustele, mis on seotud mesilaste ja tolmeldajate ellujäämisega.