Gjennom prosjektet beeB vil det utvikles faglig utbytte i form av bl.a. kursmateriale. Det vil bli arrangert øvelser og kursarrangement for birøktere og allmenheten forøvrig. I løpet av prosjektperioden vil det bli avholdt 5 fysiske møter.

Det vil avholdes 6 arrangement i beeB prosjektet:

0101

Økologisk birøkt - god praksis.

Italia, februar 2021.

Det vil bli avholdt et arrangement i et økologisk område (sørlige Middelhavsområdet) hvor fokus vil være på praksis, problemer og begrensninger i birøkten. Birøktere, bønder, organisasjoner og offentlige myndigheter vil delta.

Målet med arrangementet er å få opplyst om prosjektet og målsetningene og få i gang en diskusjon om økologisk birøkt. Man vil få fram målsetninger og behov i den økologiske birøkten, med spesiell vekt på prosjektets hovedgrupper, familien og kvinnelige birøktere. Noen av prosjektets forslag og materiale vil bli testet og spredt. Man vil også prøve å inkludere aktiviteter ute i bigården for å dykke mer ned i resultatene.

0202

Utvikle veier for nyskapning innen birøkten.

Norge, september 2020.

Dette arrangementet vil arrangeres av Norges Birøkterlag (nord-Europeisk land). Birøktere, bønder, organisasjoner og offentlige myndigheter vil delta. Målet med arrangementet er å få opplyst om prosjektet og målsetningene og få i gang en diskusjon om økologisk birøkt. Man vil få fram målsetninger og behov i den økologiske birøkten, med spesiell vekt på prosjektets hovedgrupper, familiebirøktere og kvinnelige birøktere.

Et viktig tema å diskutere er avlsprogrammet for den brune bia og Carnica, de to mest vanlige underartene i Norge. Noen av prosjektets forslag og materiale vil bli testet og spredt. Man vil også prøve å inkludere aktiviteter ute i bigården.

0303

Brobygging mellom innbyggere og birøktere som et middel for å beskytte biene.

Kroatia, september 2021.

Dette arrangementet vil holdes i Kroatia, og fokus vil være på praksis, problemer og begrensninger i den økologiske birøkten. Birøktere, organisasjoner og innbyggere vil delta.

Målet med arrangementet er å få opplyst om prosjektet og målsetningene og å bygge broer mellom innbyggere og birøktere for på den måten å beskytte biene.

0404

Bier og pollinatorer- bedre praksis, miljø og helse.

Estland, januar 2022.

Arrangementet vil holdes i Estland, som har et fuktig, kontinentalt klima. Birøktere, forskere, organisasjoner og offentlige myndigheter vil delta. Målet med arrangementet er å få opplyst om prosjektet og målsetningene, og bihelse og ernæring vil være viktige temaer.

Noen av prosjektets forslag og materiale vil bli testet og spredt. Man vil prøve å inkludere aktiviteter i bigården.

0505

Tanker om opplæring innen birøkt som involverer nyskapning og kunnskap.

Spania, mars 2022.

Arrangementet vil holdes i Galicia, Spania. Birøktere, bønder, organisasjoner og offentlige myndigheter vil få presentert resultatene av prosjektet, og det vil bli en diskusjon om økologisk birøkt, målsetninger og behov, med spesielt fokus på prosjektets målgrupper familien og kvinnelige birøktere.

Bevaring av naturen og miljøspørsmål relatert til bier og pollinatorenes overlevelse vil ha et spesielt fokus. Noen av prosjektets forslag og materiale vil bli testet og spredt. Man vil også prøve å inkludere aktiviteter i bigården.

0606

beeB – Foster for beekeeping bridges through innovative and participative training.

Portugal, mars 2022.

Den siste konferansen vil holdes i Viseu, Portugal, en region hvor familiebirøkt er det vanligste. 3 portugisiske økologiske områder og Barroso GIAHS vil være delaktige i arrangementet.

Birøktere, organisasjoner, offentlige myndigheter, lærere og forskere, innbyggere og beslutningstakere innen landbruk, utdanning og lokal sektor vil delta. Alle forslag og materiale utviklet gjennom prosjektet vil presenteres og spres. Det vil organiseres aktiviteter i bigården.