Prosjektet beeB er basert på utvikling av intellektuelle utganger, ansatte og biavlere opplæringsarrangementer og multiplikatorarrangementer dedikert til teknikere, biavlere og allmennheten.

6 formidlingsarrangementer har funnet sted i beeB-prosjektet:

0101

Økologisk og god biavlspraksis i økoregioner

📆 Italia, 5. februar 2021

Et multiplikatorarrangement ble organisert innenfor rammen av en øko-region, i en sørlig middelhavskontekst (med spesifikk biavlspraksis, problemer og begrensninger), med sikte å involvere birøktere, birøktere, bønder, foreninger og offentlige tjenester.

Dette arrangementet har som mål å spre prosjektet og dets mål og å fremme en debatt om god birøkt og økologisk praksis, en vurdering av sektorens mål og behov, med særlig vekt prosjektets målgruppe: familiebirøktere og kvinnelige birøktere. Noen av prosjektforslagene og materialene ble testet og formidlet. Feltaktiviteter ble inkludert for å utdype resultatene.

0202

Utforme veier for innovasjon i biavl

📆 Norge, september 2020

Dette multiplikatorarrangementet ble organisert av Norges Birøkterforbund, i sammenheng med et nordeuropeisk land (med spesifikk birøktpraksis, problemer og begrensninger). Det involverte birøktere, birøktere, bønder, foreninger og offentlige tjenester for å formidle prosjektet og dets mål og for å fremme en diskusjon om økologisk og god birøkt, samt en vurdering av sektorens mål og behov, med særlig fokus prosjektets målgruppe: familiebirøktere og kvinner.

Et viktig tema som ble diskutert var avlsprogrammet for nordisk svartbie og kjøttbi, de to vanligste rasene i Norge. Noen av prosjektforslagene og materialene ble også testet og vil bli spredt.

0303

Bygge broer mellom borgere og biavlere som et middel for å beskytte bier

📆 Kroatia, 21 Februar 2022

Dette er et multiplikatorarrangement organisert i Kroatia, som vil fokusere spesifikke biavlspraksis, problemer og begrensninger, med sikte å involvere biavlere, biavlsteknikere, foreninger, sivilsamfunnsorganisasjoner og borgere.

Dette arrangementet har tjent til å spre prosjektet og dets mål og å bygge broer mellom borgere og biavlere som et middel til å beskytte bier.

 

0404

Bier og pollinatorer - bedre praksis, bedre miljø, bedre helse

📆 Estland, 18 mars 2022

En multiplikatorhendelse, organisert i Estland, som ligger i en fuktig kontinental klimasone, med høy breddegrad og påvirket av nærheten til Østersjøen (med spesifikke biavlspraksis, problemer og begrensninger), med sikte å involvere biavlere, biavlsteknikere, forskere, foreninger og offentlige tjenester for å formidle prosjektene og dets mål og for å fremme en diskusjon av biehelse og ernæringsspørsmål.

Noen av prosjektforslagene og materialene vil bli testet og formidlet. Det vil bli gjort et forsøk å inkludere feltaktiviteter for å utdype resultatene.

0606

beeB - Foster for birøktbroer gjennom innovativ og deltakende opplæring

📆 Portugal, 20. til 30. august 20022

En multiplikator hendelse Final Conference ble organisert i Viseu (Portugal), en innlandsregion, hvor familie birøkt er den vanligste virkeligheten, med deltakelse av de 3 portugisiske økoregioner og SIPAM av Barroso.

Multiplikatorarrangementet er rettet mot birøktere, birøktere, foreninger, offentlige tjenester, lærere og forskere, sivilsamfunnsorganisasjoner og borgere, samt beslutningstakere (fra landbruks-, utdanningsog lokal sektor), for å formidle prosjektet og dets mål og for å øke den potensielle effekten av alle resultatene.

0505

Ideation for opplæring i birøkt med innovasjon og kunnskap

📆 Spania, 30. og 31. august 2022

En multiplikator hendelse, organisert i sammenheng med Natura 2000, i Galicia (Spania). Rettet mot birøktere, birøktere, bønder, foreninger og offentlige tjenester, vil det formidle resultatene av prosjektet og fremme en debatt om økologisk og god biavlspraksis, en vurdering av sektorens mål og behov, med spesiell oppmerksomhet til målgruppen for prosjektet: familie birøktere og kvinner.

Spesiell vekt ble lagt naturvern og miljøspørsmål knyttet til overlevelse av bier og pollinatorer.