Kommer snart….

beeB Hub plattformen er et virtuelt miljø av kollaborativ b-læring hvor elevene kan velge innhold  og lage sin personlige læringsreise (adaptiv læring) og dele erfaringer og kunnskap – gruppelæring.

De ulike ressursene (innhold og resultater) vil være å finne i denne Hub’en og elevene kan velge det innholdet de ønsker og dermed lage sitt eget ad-hoc kursopplegg (adaptiv læring). Hub’en vil også være et senter for erfaringer og kunnskapsoverføring gjennom korte videoer, mp3-filer eller presentasjoner, og dermed fremme gruppelæring og mikrolæring. Hub’en vil inkludere et sett med veiledninger for ulike ressuser (hvordan man lager videoer, verktøy for å gjøre det etc.)