Gjennom prosjektet beeB vil det utvikles faglig utbytte i form av bl.a. kursmateriale. Det vil bli arrangert øvelser og kursarrangement for birøktere og allmenheten forøvrig. I løpet av prosjektperioden vil det bli avholdt 5 fysiske møter.

Prosjektet skal gjennomføre 5 treningsaktiviteter hvor alt faglig utbytte vil testes.

0101

Bisykdommer og bekjempelse – bruk av læringsspill for å vurdere og håndtere bikuben.

Estland, mai 2020.

Gjennom aktivitetene vil verktøyet som skal brukes i bigården mht. bihelse testes og forbedres. Læringsspill vil brukes for å vurdere og håndtere bikuben. Deltagere vil være birøktere og forskere på området birøkt og/eller aktiv læring.

0202

Innovasjon i birøkten – Nye teknikker og produkter.

Norge, september 2020.

Gjennom treningsaktivitetene vil verktøyet som skal brukes i bigården mht. bihelse testes og forbedres på nytt. Læringsspill vil brukes for å vurdere og håndtere bikuben, i tillegg til infografikk og mikrolæring og nyskapende praksis innen birøkten, slik som avl for å bedre bienes helsetilstand.

0303

Nye ideer innen birøkt ved å bruke innovasjonsspiraler.

Kroatia, januar 2021.

Treningsaktiviteter for å teste og forbedre innovasjonsspiraler, infografikk og mikrolæring som kilder til trening og kollaborativ b-læring HUB for birøkt med nytenkning og kunnskap.

0404

Treningsaktiviteter for å øke statusen til birøkt ved å bruke “cross-visiting metoden”.

Italia, juli 2021.

Treningsaktivitetene vil teste og forbedre “cross-visiting metoden”, infografikk og mikrolæring som kilder til trening og kollaborativ b-læring HUB for birøkt med nytenkning og kunnskap.

0505

Bi-veikart for innbyggerne – historien om bienes vidunderlige liv og produkter som et redskap for å fremme ny virksomhet.

Spania, november 2021.

Treningsaktivitetene vil teste og forbedre bi-veikartene for innbyggerne, historiefortellingen vil brukes for å fremme læring og øvelse, og andre metoder for å bygge broer mellom innbyggerne og birøkterne vil testes ut.