BeeB projekt põhineb intellektuaalsete toodete arendamisel, töötajatele ja mesinikele suunatud koolitustel ning tehnikutele, mesinikele ja laiemale avalikkusele pühendatud kordusüritustel. 

Projektis on kavandatud järgmised 5 koolitusüritust, kus testitakse kõiki intellektuaalseid väljundeid.

0101

Mesilaste haigused ja tõrje head tavad – gamificationi kasutamine mesilastaru hindamiseks ja haldamiseks

EESTI

📆 31. augustist kuni 2. septembrini 2021

Koolitustegevus mesilaste tervise välitööriista testimiseks ja täiustamiseks, kasutades mesitaru hindamiseks ja haldamiseks gamificationit, kaasates mesinduse ja/või aktiivõppe valdkonna koolitajaid, tehnikuid ja teadlasi.

0202

Innovatsioon mesinduses – uued tehnikad, uued tooted

NORRA

📆 13. kuni 16. juuni 2022

Koolitustegevus välitööriistade edasiseks testimiseks ja täiustamiseks, kasutades gamifikatsiooni taru hindamiseks ja haldamiseks, infograafikat ja teadmiste pille koolitusressurssidena ning uuenduslikke mesindustavasid, nagu aretus, et parandada mesilaste tervist.

PROGRAMM:

13. juuni

Saabumine Oslo lennujaama ja transfeer Oslos asuvasse hotelli (tba), seltskondlik õhtusöök

14. juuni

1. Külastame Bybi (Oslo linna mesinike ühing), kus õppisime tundma erinevaid mesitarutüüpe, läbisime mee sensoorse analüüsi kursuse ja tutvusime Bybise ettevõtlikkusega.

Norra Mesinike Ühingu ja Honningcentraleni (Norra meeühistu) tootmishoonete külastus.

3. Külaskäik Alexander Du Rietzile, uuenduslikule noorele professionaalsele mesinikule, kes ühendab linna- ja traditsioonilise mesinduse.

4. Transfeer Tønsbergi ja seltskondlik õhtusöök.

15. juuni         

1. Professionaalse mesiniku Arve Børreseni külastus, kus õpitakse tundma keemiavaba varroa ravi ning õietolmu, mesilasleiva, taruvaigu ja droonide kasvatamist.

2. Ekskursioon Verdens endesse (maailma lõpp) ja seltskondlik õhtusöök. Transfeer tagasi Tønsbergi hotelli.

16. juuni

Osalejate väljumine kas Oslo lennujaamast (OSL), 1h 40 min rongiga või Sandefjord-Torpi lennujaamast (TRF) 30 min bussiga.

0303

Uute mesinduse ideede loomine, kasutades innovatsioonispiraale

HORVAATIA

📆 11. kuni 13. mai 2022

Koolitustegevus innovatsioonispiraalide testimiseks ja täiustamiseks, infograafika ja teadmiste pillid koolituse ressurssidena ning koostööpõhine b-Learning HUB innovatsiooni ja teadmistega mesinduseks.

0404

Mesinduse väärindamise koolitus Cross-visiting meetodil

ITAALIA

📆06. kuni 8. juuli 2022

 TKoolitustegevus, et testida ja täiustada Cross-visiting meetodit, infograafikat ja teadmuspille kui koolitusressursse ning Collaborative b-Learning HUB-i innovatsiooni ja teadmistega mesinduseks.

0505

Kujundage kodanikele mõeldud mesilaste tegevuskavasid – mesilaste elu imesid ja tooteid kui vahendeid uue ettevõtte edendamiseks

HISPAANIA

📆 19. kuni 21. aprill 2022

 Koolitustegevus, et testida ja täiustada mesilaste tegevuskavasid kodanikele, lugude jutustamist kui õppimise ja koolituse ressursse, katsetada muid metoodikaid, et edendada sildasid kodanike ja mesinike vahel kui vahendit mesilaste kaitsmiseks.