Projekt “beeB” põhineb intellektuaalsetel väljunditel, koolitustel ja muude harjutustel/üritustel, mis aitavad harida mesinikke ja üldsust. Projekti kestvuse jooksul toimub 5 partnerite vahelist koosolekut, mis seatud eesmärke aitavad saavutada.

Projekti jooksul on kavandatud 5 koolitust, kus katsetatakse uute õpiväljundite efektiivsust.

0101

Mesilashaigused ja nende kontroll - Mesilaspere majandamine läbi mängulise lähenemise.

Mai, 2020. Eesti.

Koolitus, kus katsetatakse ja arendatakse “Mesilaste tervise parendamise jaoks mõeldud tööriista” läbi mängulise lähenemise teemal mesilashaigused. Koolitusse on kaasatud mesinikud, teadlased ja tehnikud.

0202

Innovatsioon mesinduses - Uued tehnikad ja uued tooted.

September, 2020. Norra.

Koolitus, kus katsetatakse ja arendatakse “Mesilaste tervise parendamise jaoks mõeldud tööriista” teemal uued võtted ja tooted kasutades infograafikat ja teadmiste pakette teemal tõuaretus tervemate mesilaste nimel.
Koolitus kaasab mesindusega seotud lektoreid, tehnikuid, teadlasi ja mesinikke ning sisaldab palju praktilisi tegevusi.

0303

Uute ideede toomine mesindusse spiraalse innovatsiooni abil.

Jaanuar, 2021. Horvaatia.

Praktiline katsetus, kuidas rakenduvad spiraalse innovatsiooni tehnikad, infograafika ja teadmiste paketid “b-õppe keskuse” kaasamisel uute ideede genereerimisel ja toomisel mesindusse. Koolitus kaasab mesindusega seotud lektoreid, tehnikuid, teadlasi, mesinikke ja praktilisi töid.

0404

Koolitus “Mesinduse väärtustamine üksteise assisteerimise kaudu”.

Juuli, 2021. Itaalia.

Koolitus, kus katsetatakse ja vajadusel arendatakse üksteise assisteerimise meetodit, kus mesinikud külastavad üksteise ettevõtteid, nõustavad teineteist ja seeläbi suurendavad koostööd ja teabevahetust.
Koolitus kaasab mesindusega seotud lektoreid, tehnikuid, teadlasi ja mesinikke.

0505

Mesinduse teekaartide loomine tavakodanikele - mesilaste salapärane maailm ja mesindussaaduste turustamine kui ärivõimalus.

November, 2021. Hispaania.

Koolitus, kus katsetatakse ja vajadusel arendatakse “Mesinduse teekaartide” efektiivsust, eesmärgiga ühendada tavakodanikke ja mesinikke mesilaste kaitseks.
Koolitus kaasab mesindusega seotud lektoreid, tehnikuid, teadlasi ja mesinikke.