“beeB” projekti toetab Euroopa Liidu Erasmus Pluss programm. Erasmus pluss on programm, mis toetab haridust, koolitusi, noori ja sporti Euroopas. 14,7 miljardi euro suurune eelarve võimaldab rohkem kui neljal miljonil eurooplasel õppida, praktiseerida ja hankida kogemusi välisriikides.

Erasmus Pluss pakub lisaks õpilastele ka teistele indiviididele ja organisatsioonidele erinevaid võimalusi arenemiseks.

Erasmus Plussi eesmärgiks on panustada Euroopa 2020 starteegiasse, eesmärgiga edendada majandust läbi tööhõive ja sotsiaalse võrdsuse suurenemise. Antud eesmärgid kattuvad ET2020 strateegiatega.

Erasmus Plussi eesmärgiks on ka edendada säästvat arengut läbi hariduse ja panustada EU noorte strateegia seatud eesmärkide täitmisse.