Projekt “beeB” põhineb intellektuaalsetel väljunditel, koolitustel ja muude harjutustel/üritustel, mis aitavad harida mesinikke ja üldsust. Projekti kestvuse jooksul toimub 5 partnerite vahelist koosolekut, mis seatud eesmärke aitavad saavutada

“beeB” projekt arendab järgmist seitset intellektuaalset väljundit:

0101

MOOC kursuse õppekava

Vastavalt sihtgruppide vajadustele ja eelistustele arendatakse isikustatud õppekava sisu ja metoodika, mida on kohandatud vastavalt koolitatava juba eelnevale teadmiste pagasile, huvidele ja vajadustele ning ka piirkondlikele erinevustele mesinduses.

MOOC kursus annab kvalifikatsiooni/sertifikaadi riiklikul ja Euroopa tasandil.

0202

Koostöö “b-õppe” keskuses mesindusalase innovatsiooni ja teadmiste arendamsieks

Tehniline struktuur ja virtuaalne “b-õppe” keskkond toetavad funktsioone, kus õppurid saavad valida ise õpitava sisu. luua endale personaalse õppeplaani ja jagada oma kogemusi teistega.

0303

Mahepõllumajanduse ja heade mesindustavade infograafik ja teadmiste pakett

Infograafikute ja teadmiste pakettide (näiteks videod ja helisalvestused) abil täiendatakse MOOC kursust, mis on kohandatav vastavalt osalejate individuaalsetele vajadustele.

0404

Mesilaste tervise tööriist

Mesilaspere majandamine läbi mängulisuse – Mesinduses on ühed tähtsamad ja probleemsemad küsimused seotud just erinevate haiguste ja mesilaste toitumisega. Seetõttu on kavas luua lihtne väljas kasutatav “õpitööriist” erineva taseme ja taustaga mesinikele, kes mänguliste lahenduste kaudu õpivad eelmainitud eluliste probleemidega toime tulema.

0505

Assisteeriva koolituse juhend

Eesmärgiks koguda kokku uudseid lähenemisi ja juba leitud lahendusi probleemsetele küsimustele. Osalejad vahetavad kogemusi ja informatsiooni, mis soodustab mitteametliku infovõrgustiku kujunemist mesindusest huvituvate inimeste vahel. Assisteeriva õppe juhend võimaldab kogemusi struktureerida ja edasi anda just seal, kus vaja – mõne teise mesiniku mesilas. Me töötame välja harjutuste etapid ja juhendi, kuidas seda kasutada.

0606

Mesinduse teekaardid kodanikele

Kodanikele mesilaste salapärase maailma tutvustamine, millele lisandub äriline aspekt mesindussaaduste turustamise näol. Selleks, et soodustada innovaatilist lähenemist mesinike seas ja avalikkuse huvi kasvamist antud valdkonna vastu tutvustatakse mesindust läbi “jutuvestmise”, kus seda valdkonda püütakse inimestele atraktiivseks muuta.

0707

Uute ideede toomine mesindusse kasutades kogemus ja tagasiside meetodit (spiraalne innovatsioon)

Plaanis on kasutada probleemide defineerimise ja ületamise plaanipärast lähenemist, et soodustada sihtgrupi inimeste seas ettevõtlusega tegelemist. Selle eesmärgi täitmiseks töötatakse välja vastavad juhendid ja materjalid.