BeeB projekt põhineb intellektuaalsete toodete arendamisel, töötajatele ja mesinikele suunatud koolitustel ning tehnikutele, mesinikele ja laiemale avalikkusele pühendatud kordusüritustel.

beeB projekt arendab järgmisi 7 intellektuaalset väljundit

Recurso 7Recurso 7

MOOC kursuse õppekava

Lähtudes sihtrühmade vajaduste ja eelistuste tulemustest mesinduskoolituse osas, on välja pakutud õppesisu, meetodite ja materjalide kujundus. Adaptiivse õppe ja mikroõppe metoodikaid on kasutatud selleks, et võimaldada personaliseeritud koolitusteed, mis on kohandatud õppijate õppimistempoga vastavalt nende varasematele teadmistele, huvidele ja vajadustele ning mesinduse tegelikkusele erinevates kontekstides ja piirkondades.

MOOC-kursus toob kaasa kvalifikatsiooni/sertifikaadi riiklikul ja Euroopa tasandil.

Recurso 6

Koostööl põhinev b-Learning HUB innovatsiooni ja teadmistega mesinduseks

Järgnevate tööetappide komponentide toetamiseks on välja töötatud tehniline struktuur ja koostööl põhinev virtuaalne õpikeskkond, mille kaudu õppijatel on võimalik valida sisu ja luua oma isiklikke õpiteid (adaptiivne õpe) ning jagada kogemusi ja teadmisi – ühisõpe.

Recurso 5

Infograafik ja teadmistepillid (PoK) mahe- ja heade mesindustavade ansambel

Korraldati adaptiivsete mikroõpete komplekt, kasutades infograafikat ja teadmuspille (PoK), mis realiseerib MOOC-i kursuse, mis on üles ehitatud osalejate vajadustele kohandatud väikese sisuga, võimaldades luua isikupärastatud õppemarsruute ja võimaldades “kiirõpet”.

Recurso 4

Mesilaste tervise välitööriist

Mängulisuse kasutamine taru hindamiseks ja haldamiseks – Mesinduse kõige olulisem ja praegune tehniline piirang on mesilaste haiguste ja toitumisega seotud tehnilised omadused. Sellega seoses pööratakse sellele teemale erilist tähelepanu, kuna selle tööriista väljatöötamisega saavad mesinikud seda hõlpsasti põllul, olenemata oma taustast, kasutades uuenduslikku õppestrateegiat – gamification –, mis pakub tõhusat ja informaalset õpikeskkonda ning aitab õppijatel praktiseerida reaalseid olukordi ja väljakutseid turvalises keskkonnas.

Recurso 3

Ristkülastuse koolitusjuhend

“Ristvisiitide” eesmärk on koguda teavet uuenduste ja lahenduste kohta, mis on rakendatud või pooleli. Ristvisiidi ajal toimub külastajate ja võõrustajate vahel intensiivne teabe- ja kogemustevahetus, luues ruumid osalejate vahel intensiivseks mitteametlikuks suhtluseks. See “Ristkülastuse koolitusjuhend” võimaldab struktureerida koolituse näost näkku osa tuttavas koolitusökosüsteemis: mesiniku mesinduskeskkonnas.

Recurso 2

Mesilaste teekaardid kodanikele

Elu imed ja mesindussaadused kui vahendid uue ettevõtte edendamiseks. Mesinike innovatsioonivõimaluste ergutamiseks ning tarbijate ja üldsuse kasvava huvi äratamiseks rakendati jutuvestmise lähenemisviisi kommunikatsioonivahendina, et õpetada mesilaste maailmaga seotud teadmisi ja väärtusi ning tõsta üldisemat huvi, mis on põhivara, mis võiks aidata kaasa mesindussektori väärtustamisele.

Recurso 1

Uute mesinduse ideede loomine, kasutades innovatsioonispiraale

Sihtrühma ettevõtlikkuse ergutamiseks kasutati metoodikana innovatsiooniprotsessi planeerimiseks (alates oma väljakutse määratlemisest kuni süsteemide muutmiseni) Spirals of Innovations eesmärgiga valmistada neid ette ettevõtte asutamiseks või laiendamiseks. Selle ja sarnaste metoodikate rakendamiseks pakuti koolitusmaterjale ja juhiseid.

Logo-blackwhite

BABEEBEE MÄNG

Laadige alla ja installige mäng Babeebee! See on didaktiline mäng, kus saate lõbusal viisil mesilaste maailma kohta rohkem teada saada!