Viseu (Portugal). 22-23. november 2019

Esimene projektiga seotud riikidevahline kohtumine toimus Viseu linnas Portugalis, mida korraldas Viseu Polütehnikum, kes on ühtlasi ka projekti eestvedaja.

Projekti esimene koosolek tõi kokku 6 riigi esindajad ning kohtumise eesmärgiks oli paika panna ja kinnitada projektiga seotud ülesanded ja ajakava. Lisaks eelmainitule valiti ühiselt projektile ka logo ja otsustati luua projektile koduleht.

Koosolekuga samal ajal toimus ka XX rahvusvaheline mesinike foorum, kus ka koosolekul osalenud inimesed osalesid.