U Europi je pčelarstvo aktivnost kojom se uglavnom bave pčelari s niskom razinom stručnosti, koji imaju malo znanja u tom području, stečenog isključivo putem vlastita iskustva. S obzirom na važnost ove aktivnosti za ruralni razvoj i očuvanje bioraznolikosti, promicanje pčelarstva od iznimne je važnosti.

Projekt „beeB – promicanje izgradnje mostova suradnje u pčelarstvu kroz inovativne i participativne metode stručnog usavršavanja“ provodi se u suradnji partnera iz šest europskih zemalja (Portugal, Španjolska, Italija, Hrvatska i Estonija) s ciljem razvoja alata koji će obiteljskim profesionalcima ili hobi pčelarima omogućiti stjecanje vještina u ovom području uporabom inovativnih i prilagodljivih metoda stručnog usavršavanja koje se temelje na ekološkim i dobrim pčelarskim praksama. Dakle, cilj je ovog projekta hobi pčelarima ponuditi stručno usavršavanje, koje inače ne postoji ili ga nema u dovoljnoj mjeri, te potaknuti nove skupine, posebice žene i nezaposlene, uglavnom iz ruralnih područja, da se uključe u ovu aktivnost. Projekt, sufinanciran od strane programa Europske unije Erasmus+, nastoji zadovoljiti potrebe za stručnim usavršavanjem svakog pčelara, i to uporabom inovativnih, atraktivnih i prilagodljivih metoda koje se mogu provoditi i na radnom mjestu.

Tijekom projekta izradit će se nastavni plan i program temeljen na personaliziranom sustavu kombiniranog učenja i prilagođen različitim stvarnim uvjetima i područjima, koji jamči certificiranje na nacionalnoj i europskoj razini. Ovaj će projekt postojećim i budućim pčelarima pomoći da steknu niz vještina u području pčelarstva.

Ciljevi u okviru programa Erasmus+ su sljedeći:

0101

Vještine i ključne kompetencije

Doprinijeti stjecanju i razvoju osnovnih vještina i ključnih kompetencija u pametnom pčelarstvu, i to kontinuiranim stručnim usavršavanjem, da bi se olakšao proces inovacija, gospodarskog rasta i društvene kohezije kroz obrazovanje, osposobljavanje i osobni razvoj.

0202

Smanjite razlike

Smanjiti jaz u mogućnostima za pristup i sudjelovanje u programima osposobljavanja za skupine u nepovoljnijem položaju, poput obiteljskih i žena pčelara te nezaposlenih osoba u ruralnim područjima, promičući uključenost i jednakost spolova kroz formalne i neformalne oblike obrazovanja, uporabom inovativnih i digitalnih tehnologija te kontinuiranim stručnim usavršavanjem.

0303

Razviti i strukturirati partnerstva

Razviti i strukturirati partnerstva za promicanje učenja kroz rad u pčelarskom sektoru koja će postojećim pčelarima ili onima koji to namjeravaju postati, a nemaju dovoljno iskustva i znanja u tom području, omogućiti stjecanje vještina i kompetencija.

Specifični ciljevi projekta beeB su:

  • Razviti alate koji će omogućiti obiteljskim profesionalcima ili drugim hobi pčelarima stjecanje vještina u području ekološkog pčelarstva i dobroj pčelarskoj praksi uporabom inovativnih i prilagodljivih metoda stručnog usavršavanja.
  • Potaknuti nove skupine, posebice žene i nezaposlene iz ruralnih područja, na pokretanje aktivnosti u području pčelarstva.
  • Širiti znanje i vrijednosti vezane za svijet pčela da bi se podigla razina općeg interesa, što bi doprinijelo povećanju vrijednosti pčelarskog sektora i potaknulo uvođenje inovacija u sektor.