Projekt beeB predviđa razvoj intelektualnih rezultata, stručno usavršavanje osoblja i pčelara te održavanje diseminacijskih događaja namijenjenih kvalificiranim pčelarima, hobi pčelarima i javnosti. U planu je održavanje pet transnacionalnih sastanaka projektnih partnera u svrhu koordinacije rada na projektu.

U sklopu projekta beeB realizirat će se šest diseminacijskih događaja:

0101

Ekološke i dobre pčelarske prakse u Eko-regijama.

Italija, veljača 2021. godine

Organizirat će se diseminacijski događaj u okviru Eko-regija, u kontekstu južnog Sredozemlja (s posebnim pčelarskim praksama, problemima i ograničenjima), namijenjen pčelarima, tehničarima, poljoprivrednicima, udrugama i javnim službama.

Cilj je ovog događaja promovirati projekt i njegove rezultate te potaknuti raspravu o ekološkim i dobrim pčelarskim praksama, utvrditi ciljeve i potrebe sektora, s posebnim naglaskom na ciljnu skupinu projekta – obiteljske i žene pčelare. Objavit će se dotadašnji rezultati projekta i provesti terenske aktivnosti da bi se poboljšali ostvareni rezultati.

0202

Izrada vodiča za inovacije u području pčelarstva.

Norveška, rujan 2020. godine

Ovaj će događaj organizirati Norveška udruga pčelara, u kontekstu sjevernoeuropske zemlje (s posebnim pčelarskim praksama, problemima i ograničenjima). Događaj je namijenjen hobi pčelarima, kvalificiranim pčelarima, poljoprivrednicima, udrugama i javnim službama. Cilj je ovog događaja promocija projekta i rasprave o ekološkim i dobrim pčelarskim praksama te utvrđivanje ciljeva i potreba sektora, s posebnim naglaskom na ciljnu skupinu projekta – obiteljske i žene pčelare.

Važno pitanje za raspravu bit će uzgoj dviju najzastupljenijih vrsta pčela u Norveškoj, tamne europske pčele (apis mellifica var. mellifica L.) i kranjske pčele (apis mellifica var. carnica Pollm). Također, objavit će se dotadašnji rezultati projekta i provesti terenske aktivnosti da bi se poboljšali ostvareni rezultati.

0303

Izgradnja mostova suradnje između građana i pčelara kao način zaštite pčela.

Hrvatska, rujan 2021. godine

Diseminacijski događaj koji će se organizirati u Hrvatskoj usredotočit će se na posebne pčelarske prakse, probleme i ograničenja, a namijenjen je hobi pčelarima, kvalificiranim pčelarima, udrugama, organizacijama civilnog društva i građanima.

Ovaj će događaj poslužiti diseminaciji projekta i njegovih rezultata te promicanju izgradnje mostova suradnje između građana i pčelara kao načina zaštite pčela.

0404

Pčele i drugi oprašivači - bolje prakse, bolji okoliš, bolje zdravlje

Estonija, siječanj 2022. godine

Cilj je diseminacijskog događaja koji će se organizirati u Estoniji, zemlji koja se nalazi u pojasu vlažne kontinentalne klime, velike geografske širine, i pod utjecajem je blizine Baltičkog mora (s posebnim pčelarskim praksama, problemima i ograničenjima), diseminacija projekta i njegovih rezultata te promicanje rasprave o pitanjima zdravlja i prehrane pčela. Događaj je namijenjen hobi pčelarima, kvalificiranim pčelarima, udrugama, organizacijama civilnog društva i građanima.

Objavit će se dotadašnji rezultati projekta i provesti terenske aktivnosti da bi se poboljšali ostvareni rezultati.

0505

Ideje za stručno usavršavanje u području pčelarstva temeljenog na inovacijama i znanju.

Španjolska, ožujak 2022. godine

Ovaj će se diseminacijski događaj organizirati u kontekstu mreže Natura 2000 u Galiciji (Španjolska). Događaj je namijenjen hobi pčelarima, kvalificiranim pčelarima, poljoprivrednicima, udrugama i javnim službama, a cilj mu je potaknuti raspravu o ekološkim i dobrim pčelarskim praksama te utvrditi ciljeve i potrebe sektora, s posebnim naglaskom na ciljnu skupinu projekta – obiteljske i žene pčelare.

Poseban će naglasak biti na pitanjima očuvanja i zaštite okoliša koja se tiču opstanka pčela i drugih oprašivača. Objavit će se dotadašnji rezultati projekta i provesti terenske aktivnosti da bi se poboljšali ostvareni rezultati.

0606

Projekt beeB - promicanje izgradnje mostova suradnje u pčelarstvu kroz inovativne i participativne metode stručnog usavršavanja.

Portugal, ožujak 2022. godine

Diseminacijski događaj – Završna konferencija organizirat će se u gradu Viseu (Portugal), smještenom u unutrašnjosti zemlje, gdje je najzastupljenije obiteljsko pčelarstvo, a sudjelovat će i tri portugalske Eko-regije te Barroso GIAHS.

Ovaj će diseminacijski događaj biti namijenjen hobi pčelarima, kvalificiranim pčelarima, udrugama, javnim službama, profesorima i istraživačima, organizacijama civilnog društva i građanima te kreatorima politika (u području poljoprivrede, obrazovanja i lokalnih sektora), s ciljem diseminacije projekta i njegovih rezultata te povećanja potencijalnog učinka svih projektnih rezultata. Objavit će se svi projektni rezultati i organizirati terenske aktivnosti.