beeB projekti poolt edendatav personali koolitusüritus algab

30. augustil toimub personali koolitusüritus: Eesti Maaülikoolis/Eesti Maaülikoolis algas beebi projekti poolt korraldatud mesilashaiguste ja nende tõrje hea tava. Selle nädala jooksul räägitakse mängulisuse kasutamisest mesilasperede hindamisel ja haldamisel.

Teisel päeval õppisid osalejad spetsialistidelt nagu Reet Karise, Risto Raimets ja Sigmar Naudi mesilashaigustest ja mesilasperede majandamisest erinevates kliimatingimustes. Samuti sõitsid nad Rohu katsepõllujaama ja tegid visuaalset kontrolli, et kontrollida varroa- ja nosema-proovide abil, kas mesilaspered on terved.

Kolmandal päeval sõitsid registreerunud SUMILA mesilasperesse, kohtusid Peipsi-Alutaguse Koja kohaliku tegevusgrupiga ja tegid ajurünnaku, kuidas suurendada mesinike teadmisi mängulisuse arendamise abil.

Lõpuks külastasid liikmed neljapäeval, 2. septembril Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli meekoda ning tegid ekskursiooni Põltsamaa lossi ja Laeva soo juurde.