Personalopplæringsarrangementet som ble fremmet av beeB Project starter

30. august startet Staff Training Event: Bee Diseases and Good Practices of Control, organisert av beeb Project, i Estland, i Eesti Maaülikool/Estonian University of Life Sciences. I løpet av denne uken vil bruk av gamification for å vurdere og administrere bikube bli diskutert.

Den andre dagen lærte deltakerne fra fagfolk som Reet Karise, Risto Raimets og Sigmar Naudi om biesykdommer og kolonistyring i forskjellige klima. De kjørte også til Rohu Experimental Field Station og gjorde en visuell inspeksjon for sunne koloniforhold med Varroa og Nosema prøver.

På den tredje dagen kjørte de registrerte til SUMILA bigården, møtte Peipsi-Alutaguse Chamber Local Action Group og brainstormet om utfordringer for å øke birøkternes kunnskap ved å utvikle gamification.

Til slutt, torsdag 2. september, besøkte medlemmene et honninghus ved Olustvere School of Service and Rural Economics, og dro på en omvisning i Pöltsamaa slott og Laeva myr.