Mesinduse õppimise soodustamine innovatiivsete
ja praktiliste harjutuste kaudu