Galicia er vertskap for det første beeB-prosjektet birøktopplæringsarrangementet fra 19. til 21. april

Estrategia y Organización S.A.. (EOSA) som en del av partnerskapet til beeB-prosjektet, organiserer i samarbeid med Agrupación Apícola de Galicia og Miel de Galicia dette treningsarrangementet fra 19. til 21. april 2022.

Målet med dette opplæringsprogrammet er at de ulike aktørene som er involvert i birøktsektoren, som forskere, foreninger og produsenter, skal tilegne seg kommunikasjonsferdigheter og strategier.

En effektiv miljøkommunikasjon av birøktvirksomheten fremmer oppnåelse av mål innen sektoren, som for eksempel konsolidering av profesjonaliseringen, modernisering og forbedring av produksjonssystemene og kommersialisering av den. Disse verktøyene vil tillate dem å håndtere problemene de kan støte på i utviklingen av sine hovedaktiviteter i birøktsektoren.

Av denne grunn, neste 19. april fra 11:15 til 13:00 (ESP), vil det bli undervist i en kommunikasjonsmodul der alle interesserte kan delta ved å bli med via denne lenken: https://us02web.zoom.us/j/81574259241

Du kan se hele programmet ved å laste det ned her.