Registrer deg nå for vårt beeB Plan Event 2022

Tera Tehnopolis d.o.o., EIT Food HUB Croatia, arrangerer en workshop kalt «beeB Plan Event 2022» 21. februar 2022.

Arrangementet som holdes innenfor beeB-prosjektet er organisert i synergi med EIT Food-initiativet.

Prosjektet ‘biB – Foster for birøkterbroer gjennom innovativ og deltakende opplæring’ fokuserer på utvikling av verktøy som vil gjøre det mulig for familiebirøktere og andre ikke-profesjonelle birøktere å tilegne seg ferdigheter på dette området ved å bruke innovative og tilpasningsdyktige opplæringsformer som er basert på økologisk og god birøktpraksis. Seks partnere fra seks europeiske land gjennomfører dette prosjektet: Norges Birokterlag Forening (Norge), EOSA – Estrategia y Organización SA (Spania), Eesti Maaulikool (Estland), Bio-Distretto Cilento (Italia), Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) og Tera Tehnopolis doo (Kroatia). Innenfor rammen av dette prosjektet er Tera Tehnopolis ansvarlig for entreprenøriell utdanning av birøktere.

Nettverkstedet har som mål å fremme og formidle prosjektaktivitetene og intellektuelle resultater produsert av prosjektet så langt. Foruten prosjektpartnerne er foredragsholderne: representanten for direktoratet for profesjonell støtte til utvikling av landbruk ved det kroatiske landbruksdepartementet, den kroatiske birøkterforeningen og birøkterforeningene ‘Pčela’ og ‘Dalmatina’. De vil snakke om dagens trender i den kroatiske birøkterverdenen, problemer birøkterne og deres foreninger står overfor og eksempler på god praksis. Innovasjoner innen birøkt vil også bli diskutert under arrangementet.

EIT Food-aktivitetene i 2022 vil også bli presentert under arrangementet. EIT Food er Europas ledende matinnovasjonsinitiativ, som jobber for å gjøre matsystemet mer bærekraftig, sunt og pålitelig. Dens oppgave er å koble sammen selskaper, universiteter og forskningssentre i Europa og fremme entreprenørskap og innovasjoner. Hovedmålet med dette pan-europeiske partnerskapet er å utvikle en høyt kvalifisert matsektor som vil samarbeide med forbrukere om utvikling av produkter, tjenester og nye teknologier, noe som muliggjør en sunnere livsstil for alle europeiske borgere.

I tillegg, gjennom sine mange aktiviteter, fokuserer EIT Food på kvinnelige gründere. Innenfor Empowering Women in Agrifood-programmet støtter det kvinnelig entreprenørskap over hele Europa og bredere. I tråd med det vil Ms Martina Ćustić, eieren av selskapet ved navn Zdrava Navika j.d.o.o., delta på workshopen som gjesteforedragsholder og dele sin erfaring som kandidat til årets kvinnelige entreprenør.

Birøktere, birøkterforeninger, birøkter- og landbruksmateksperter, studenter og potensielle gründere er alle invitert til å bli med oss ​​på arrangementet og lytte til engasjerende foredrag.

Siden antall deltakere er begrenset, vennligst registrer deg på følgende lenke.

Agendaen kan lastes ned HER.